De Medezeggenschapsraad (MR)

 
Veel ouders zijn bekend met de naam en activiteiten van Ondernemingsraad op hun werk. Binnen het basisonderwijs is een zelfde orgaan actief (met nagenoeg dezelfde rechten en plichten als een OR) en deze wordt Medezeggenschapsraad (MR) genoemd. In de MR zitten gekozen leden. De MR van de Jan Bunnikschool bestaat uit vier leden; twee leden worden gekozen door en vertegenwoordigen de ouders en twee leden zijn gekozen door en vertegenwoordigen de leerkrachten. De MR komt 6 keer per schooljaar bijeen en vergadert ook 6 keer per jaar met de directie van de school.

De MR heeft op bepaalde onderwerpen adviesbevoegdheid en op andere onderwerpen instemmingsbevoegdheid. Dat wil zeggen dat voordat deze zaken op de school worden ingevoerd, eerst advies of instemming aan de MR gevraagd moet worden door de directie van de school.

Enkele onderwerpen waar advies voor moet worden gevraagd zijn:
-
Het meerjarig financieel beleid voor de school
-
Het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere instelling
Vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie van de school
- Regeling van de vakantie
- Nieuwbouw of verbouw van de school

 
Onderwerpen waar de MR instemming  moet worden gevraagd zijn o.a.:
- Veranderen van de onderwijskundige doelstellingen van de school
- Vaststelling of wijziging van het schoolplan, leerplan en/of zorgplan

- Vaststelling of wijziging van regelingen op het gebied van arbo (arbeidsomstandigheden) / vgw (veiligheid, 
  gezondheid en welzijn)
- Overdracht van de school of een fusie van de school
- Vaststelling van de onderwijstijd, schoolgids


 
Onderwerpen die de kwaliteit van het onderwijs raken!
Naast bovengenoemde wettelijke bevoegdheden van de MR, wil de MR van Kbs Jan Bunnik haar constructieve bijdrage leveren aan onderwerpen die de kwaliteit van het onderwijs op onze school verbeteren. Dit is een breed begrip, want er zijn veel zaken op school die van invloed zijn op de kwaliteit van het onderwijs. Daarom nodigen wij ouders en leerkrachten uit, samen met de MR die onderwerpen op de agenda te zetten, waar het onderwijs van onze kinderen baat bij heeft. U kunt hiervoor de MR-leden natuurlijk persoonlijk aanspreken, maar u kunt ook een e-mail sturen naar
mr@janbunnikschool.nl.
'Samen voor Boeiend Onderwijs'
 
Het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad over het jaar 2019-2020 vindt u hier.

Hieronder stellen de leden van de Medezeggenschapsraad van Kbs Jan Bunnik zich aan u voor.

    
Arbertina van Bruchem
voorzitter en lid oudergeleding

Hallo, mijn naam is Arbertina van Bruchem. 

Ik ben getrouwd met Gerbrand en samen hebben wij 3 kinderen, Amber (2011), Lotte (2013) en Nikki (2015). Ik werk bij 'Zeeman' en ben daar eindverantwoordelijk voor de gehele dames- en accessoire collectie. 

Sinds november 2016 ben ik lid van de oudergeleding van de MR. Vanaf het schooljaar 2018/2019 ben ik voorzitter van de MR geworden. Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij school en belangrijk dat het onderwijs aan de kinderen en het beleid van school zoveel mogelijk past bij de behoeftes van de kinderen, ouders en leerkrachten. Met mijn rol in de MR draag ik graag een steentje bij aan de ontwikkeling van onze school. 


Carlijn Gruters
lid oudergeleding
 

Mijn naam is Carlijn Gruters.

Samen met mijn partner Hans heb ik twee zoontjes Twan (2014) en Luuk (2018).

Sinds januari 2019 ben ik lid van de MR. Als lid van de MR wil ik graag een bijdrage leveren aan het verbeteren en professionaliseren van het onderwijs op de Jan Bunnikschool. Daarbij vind ik het belangrijk dat de school een veilige omgeving biedt waar onze kinderen zich veilig voelen en kunnen zijn wie ze willen.


Anneloes van Klaren
secretaris en lid personeelsgeleding
 
Mijn naam is Anneloes van Klaren. Ik woon met mijn vriend Jon en zoontje Morris (2018) in Benschop.

Sinds januari 2019 ben ik werkzaam op de Jan Bunnikschool. Leuk om mijn oude schooltje, waar ik vroeger zelf ook op heb gezeten, van een andere kant mee te maken. 

Dit jaar ben ik in de MR gegaan, omdat ik ervan overtuigd ben dat we elkaar nodig hebben om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken. Waar hebben leerkrachten, ouders en kinderen behoefte aan?
Ik wil hier graag een positieve bijdrage aan leveren.
 
Simone de With
lid personeels-geleding
Mijn naam is Simone de With. Ik woon samen met mijn vriend Mark in Lopik.
Sinds augustus 2019 ben ik werkzaam op de Jan Bunnikschool. Ik geef met veel plezier les aan groep 3.
 
Ik ben sinds september 2020 lid van de MR. Ik vind het interessant om mee te denken over het beleid van de Jan Bunnikschool. Ook vind ik het overleg met de MR een mooie manier om met elkaar het onderwijs te blijven ontwikkelen en te professionaliseren. 


 

     
       
      

 
Schooltijden
ma, di, do, vrij.
wo.
8.15u - 14.15u
8.15u - 12.15u
De kinderen van groep 1 zijn alle vrijdagen vrij. De kinderen van groep 2 gaan op de vrijdagen alleen de ochtenden (tot 12.15u) naar school.
Activiteiten
<
Januari
>
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo