Missie en visieKbs Jan Bunnikschool is een Katholieke school gelegen in het landelijke dorp Lopik. Wij stellen het kind centraal binnen onze school en stemmen het onderwijs zoveel mogelijk af op de individuele behoeften van onze leerlingen. Ieder kind is hier welkom en mag er zijn! Vanuit dit perspectief helpt de Jan Bunnikschool de kinderen bij het ontwikkelen tot jonge, sociaal voelende mensen die begrip voor elkaar opbrengen. "Ook al kom je uit een andere cultuur of heb je een andere godsdienst, we respecteren elkaar. Iedereen is anders en dat is juist heel fijn want op die manier kun je nog meer ván en mét elkaar leren!" 
De primaire verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind ligt bij de ouders/ verzorgers. De ouders dienen daarom zoveel mogelijk bij de school en haar activiteiten betrokken te worden. Om als partners in opvoeding, vorming en scholing te kunnen samenwerken dienen ouders en teamleden afspraken met elkaar te maken.  Ouders en teamleden hebben elkaar hard nodig, werken samen, zoeken gezamenlijk naar oplossingen voor ontstane problemen, bemoedigen en ondersteunen elkaar in het belang van de ontwikkeling van het kind. Ouders en teamleden zijn aan elkaar gelijkwaardig en respecteren elkaar. Zij spreken elkaar aan op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind, vanuit de eigen deskundigheid als opvoeder thuis en/of op school. Daarom hebben wij naast de MR-oudergeleding, een ouderpanel waarin wij samen met ouders onderwerpen bespreken die ons bezig houden op school.


Missie van Kbs Jan Bunnik; Leren doe je ván en mét elkaar!
Kernwaarden; Samenwerken, Respect, Bekwaam, Enthousiasme, Betekenisvol
Schooltijden
ma, di, do, vrij.
wo.
8.15u - 14.15u
8.15u - 12.15u
De kinderen van groep 1 zijn alle vrijdagen vrij. De kinderen van groep 2 gaan op de vrijdagen alleen de ochtenden (tot 12.15u) naar school.
Activiteiten
<
Januari
>
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo